ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
382 21 Βόλος

τηλ: 2421074797, φαξ: 2421074781
e-mail: gender@uth.gr

ΕΠΕΑΕΚ

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας