ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Επιστημονικά περιοδικά για θέματα φύλου και ίσοτητας

 1. Feminist Studies (University of Maryland)
 2. H-Women: An H-Net Discussion Group
 3. Announcement of H-SAWH list (H-Net, Michigan State University)
 4. To subscribe to H-Women list
 5. Gender-Related Electronic Forums (University of Md., Baltimore County)
 6. H-Minerva: Women in the Military, Women and War list (Michigan State University)
 7. Advancing Women in Leadership (Sam Houston State University)
 8. Intersections: Gender, History and Culture
 9. Journal of Women's History
 10. Journal of South Asia Women Studies
 11. National Women's Studies Association Journal
 12. Signs: Journal of Women in Culture and Society)
 13. Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal
 14. The Women's Review of Books
 15. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice (BGLJ)
 16. Buffalo Women's Law Journal
 17. Duke Journal of Gender Law & Policy
 18. Feminist Criminology
 19. Georgetown Journal of Gender and the Law
 20. Harvard Journal of Law and Gender
 21. Hastings Women's Law Journal (HWLJ)
 22. Indian Journal of Gender Studies
 23. International Feminist Journal of Politics
 24. Journal for Middle East Women's Studies (JMEWS)
 25. Journal of Gender, Social Policy & the Law
 26. Journal of Interpersonal Violence
 27. Michigan Journal of Gender & Law (MJGL)
 28. UCLA Women's Law Journal
 29. The Columbia Journal of Gender and Law
 30. The European Journal of Women's Studies
 31. Violence against Women
 32. Wisconsin Women's Law Journal
 33. Yale Journal of Law and Feminism

'Αλλα επιστημονικά περιοδικά που περιέχουν άρθρα για θέματα φύλου και ισότητας

Πειροδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 1. Columbia Human Rights Law Review
 2. Human Rights Brief
 3. Human Rights Quarterly

Νομικά περιοδικά

 1. Albany Law Review
 2. Berkeley Journal of International Law
 3. Boston Law Review
 4. Duke Journal of Comparative & International Law
 5. Law and Inequality
 6. McGill Law Journal
 7. The American Journal International Law
 8. Transnational Law & Contemporary Problems

Περιοδικά για θέματα ειρήνης και ασφάλειας

 1. African Journal of Conflict Resolution
 2. Conflict Resolution Quarterly
 3. Journal of Conflict Resolution
 4. Journal of Humanitarian Assistance
 5. Journal of Peace Research
 6. Online Journal of Peace and Conflict Resolution
 7. Peace and Change
 8. Peace, Conflict and Development
 9. Peace Review
 10. Security Dialogue

Περιοδικά για γυναικεία θέματα

 1. Affilia: A Journal of Women and Social Work
 2. AGENDA: Empowering Women Gender Equity
 3. EJWS European Journal for Women's
 4. Gender and Development
 5. Gender and Society
 6. Journal of Gender Studies
 7. Psychology of Women Quarterly
 8. The Journal of International Women's Studies
 9. Women's Studies: An Interdisciplinary Journal
 10. Women's Studies International Forum
© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας