ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Εργαστήριο έρευνας και άσκησης

Γυναίκες και Αθλητισμός I

Υπεύθυνη: Ανή Χρόνη

Το εργαστήριο έρευνας με θέμα «Γυναίκες και Αθλητισμός» ήταν μια νέα δράση που εγκρίθηκε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων επιλογής "Φύλο και αθλητισμός: Κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση" και "Θέματα γυναικείου αθλητισμού" του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτού οι φοιτήτριες και φοιτητές συμμετείχαν σε έρευνα και συλλογή υλικού που κατέγραψε:
(Α) τις εμπειρίες αθλητριών και του ρόλου που παίζουν οι έμφυλες σχέσεις που βιώνουν οι αθλήτριες αυτές εντός και εκτός αθλητισμού για την παραμονή τους αλλά και την εξέλιξή τους στο χώρο του αθλητισμού είτε ως αθλήτριες, ως προπονήτριες και ως στελέχη
(Β) τις απόψεις φοιτητριών και φοιτητών πανεπιστημιακών τμημάτων φυσικής αγωγής αναφορικά με τις γνώσεις και την ετοιμότητα αποτελεσματικής λειτουργίας αυτών μέσα στα μικτά τμήματα φυσικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο.

Όσον αφορά την έρευνα Α, το 2006-2007 συλλέχθηκαν δεδομένα από 181 αθλήτριες, από τις οποίες το 38,7% είχε συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, το 51,4% σε εθνικό επίπεδο, το 2,8% σε τοπικό και το 7,2% σε αγώνες επιπέδου συλλόγου. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 15 έως 35 χρόνια (Μ = 21,77, SD = 3,39). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες (Brackenridge, 1997; Fasting, et al. 2003). Κατά το έτος 2007-2008 ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων και η συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων από τις συνεργάτιδες του προράμματος σε συνεργασία με τους φοιτητές και φοιτήτριες των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την έκθεση αποτελεσματων [.pdf, 280kB].

Αναφορικά με την έρευνα B, το 2006-2007 συλλέχθηκαν πληροφορίες από 35 φοιτητές και φοιτήτριες με μέσο όρο ηλικίας τα 22,5 έτη. Οι φοιτητές (Ν = 14) και φοιτήτριες (Ν = 21) που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια είχαν ολοκληρώσει την πρακτική τους εξάσκηση σε σχολεία και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε γραπτές ανοιχτές ερωτήσεις. Κατά το έτος 2007-2008 ολοληρώθηκε η ανάλυση των δεδομένων και η συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων από τις συνεργάτιδες του προγράμματος σε συνεργασία με τους φοιτητές και φοιτήτριες των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την έκθεση αποτελεσματων [.pdf, 300kB].

Γυναίκες και Αθλητισμός II

Υπεύθυνη: Ανή Χρόνη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δώσει κάποιες νέες γνώσεις στο γιατί η παρουσία των Ελληνίδων σε σημαντικές θέσεις στον αθλητισμό παραμένει σε χαμηλό επίπεδο παρότι η συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών σε αθλητικές δραστηριότητες έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Μετά την ανάλυση των συνεντεύξεων χρήσιμες πληροφορίες προέκυψαν σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάκριση των δύο φύλων στον αθλητικό χώρο στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την έκθεση αποτελεσματων [.pdf, 240kB].

Γυναίκες και Απόδοση

Υπεύθυνη: Χριστίνα Καρατζαφερη

Στα πλαίσια της ειδικότητας Άσκηση και Υγεία και ειδικότερα του μαθήματος Σωματική Αξιολόγηση Ειδικών Πληθυσμών, οι φοιτητές όχι μόνο διδάσκονται τη θεωρία που στηρίζει τον σχεδιασμό της σωματικής αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής κατάλληλων δοκιμασιών, αλλά και συμμετέχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις και άλλες εργασίες εντός εκτός χρόνου διδασκαλίας. Η αναγνώριση και κατανόηση των διαφορών των δύο φύλων ως προς τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά, την ανταπόκριση στην άσκηση, την προσαρμογή σε χρόνια άσκηση και τον επιπολασμό προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων είναι μια βασική επιδίωξη του μαθήματος για την οποία γίνεται και σχετική διάλεξη.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την έκθεση αποτελεσματων [.pdf, 140kB].

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας