ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Εργαστήριο έρευνας και άσκησης

Φύλο και Χώρος

Υπεύθυνη: Βάσω Τροβά

To 2003 το Τμ. Αρχιτεκτόνων συνδιοργάνωσε με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση θεμάτων φύλου και ισότητας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά εισήγαγε στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που επικεντρώνονται σε ζητήματα φύλου και χώρου. Οι εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων ανέδειξαν την πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποίους οι έμφυλες διαφοροποιήσεις εγγράφονται, κατασκευάζονται και αναπαράγονται στον και από τον χώρο. Η κατοικία αλλά και η πόλη, η μεταφορά των κοινωνικών στερεοτύπων στον σχεδιασμό, οι λειτουργικές διακρίσεις, οι σχέσεις χώρου και εργασίας, η επαγγελματική κατανομή έργου, οι κώδικες ένδυσης και συμπεριφοράς, τα στερεότυπα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είναι κάποιες από τις περιοχές που αναλύθηκαν με την οπτική του φύλου. Επιχειρείται η συγκρότηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για ζητήματα φύλου και χώρου.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας