ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2003-2004

Τα μαθήματα που καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε είναι τα εξής:

Θεωρίες του φύλου

Φύλο και μετανάστευση: μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης τον 20ο αιώνα

Φύλο, γάμος και συγγένεια στην αρχαιότητα και τον βυζαντινό κόσμο

Γυναίκες, θετικές επιστήμες και τεχνολογία

Κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση

Το γυναικείο φύλο στην παιδική λογοτεχνία

Φύλο και χώρος: από την καθημερινή ζωή στο σχεδιασμό

Γυναίκες μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη: θεσμικό πλαίσιο και βιωματικός λόγος

Φύλο και εργασία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία

Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στο φύλο

Ανθρωπολογία των φύλων και της συγγένειας

Ανθρωπολογία της σεξουαλικότητας και νέες τεχνικές αναπαραγωγής

Το κοινωνικό φύλο στη νεοελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία ΙΙ

Βυζαντινή τέχνη και αναπαραστάσεις του φύλου

Η γυναίκα στις επιστήμες του ανθρώπου

Μηχανισμοί διαμόρφωσης της ιεραρχικής σχέσης των φύλων

Μαθοφοβία-τεχνοφοβία και παιδαγωγική πράξη: γυναικείο πρόβλημα;

Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στο αστικό τοπίο

Κοινωνικός αποκλεισμός στο νηπιαγωγείο

Ιστορίες ζωής και γενεαλογικά δέντρα

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας