ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2004-2005

Τα μαθήματα που καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε είναι τα εξής:

Αρχαιολογία του φύλου

Τόποι γυναικών

Φύλο και μετανάστευση: μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης στον 20ο αιώνα

Γυναίκες και εξουσία στο βυζαντινό κόσμο

Γυναίκες, θετικές επιστήμες και τεχνολογία

Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στο φύλο

Κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση

Συμβουλευτική ψυχολογία: κατανοώντας και βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σκέφτονται και αισθάνονται τον εαυτό τους

Το γυναικείο φύλο στην παιδική λογοτεχνία

Αθλητές και αθλήτριες: κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση

Φύλο και χώρος: από την καθημερινή ζωή στον σχεδιασμό

Το κοινωνικό φύλο στη νεοελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία

Από την εικόνα στο λόγο: η σημαντική του φύλου και της φύσης στη μνημειακή ζωγραφική του προϊστορικού Αιγαίου

Η γυναίκα στις επιστήμες του ανθρώπου

Μηχανισμοί διαμόρφωσης της ιεραρχικής σχέσης των φύλων

Μαθοφοβία-τεχνοφοβία και παιδαγωγική πράξη: γυναικείο πρόβλημα;

Το γυναικείο φύλο στον αθλητισμό

Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στο αστικό τοπίο

Ανδρες και γυναίκες στα μαντεία της ύστερης αρχαιότητας

Φύλο, γάμος και συγγένεια στην αρχαιότητα και στον βυζαντινό κόσμο

Φύλο και εργασία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία

Ανθρωπολογία των φύλων

Φύλο και πολιτική στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία

Φύλο και Υγεία

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας