ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2006-2007

Τα μαθήματα που καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε είναι τα εξής:

Έμφυλοι Τόποι: Πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

Μηχανισμοί διαμόρφωσης της ιεραρχικής σχέσης των φύλων

Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις των φύλων

Φύλο και Ιστορία

Φύλο και αθλητισμός: κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση

Ιστορίες ζωής και γενεαλογικά δέντρα

Φύλο, επιστήμες και εκπαίδευση

Φύλο και χώρος: από την καθημερινή ζωή στον σχεδιασμό

Το γυναικείο φύλο στον αθλητισμό

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας