ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2007-2008

Τα μαθήματα που καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε είναι τα εξής:

Φύλο, επιστήμες και εκπαίδευση

Φύλο και προϊστορική αρχαιολογία

Φύλο και ιστορία

Ανθρωπολογία των φύλων και της συγγένειας

Έμφυλοι Τόποι

Φύλο και κλασική αρχαιολογία

Φύλο και ανθρωπολογία

Ιστορία των έμφυλων σχέσεων στη νεότερη Ευρώπη

Φύλο και χώρος: από την καθημερινή ζωή στον σχεδιασμό

Φύλο και αθλητισμός: κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση

Θέματα γυναικείου αθλητισμού

Φύλο, παιδί, εκπαίδευση

Φύλο, επιστήμες και εκπαίδευση

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας