ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Τα μαθήματα

Αντουάν Ρασπάλ: Εργαστήρι ραπτικής στην Αρλ (τέλος 18ου αι.) Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών για το φύλο θα έχουν τη δυνατότητα εξοικείωσης με έναν τομέα αιχμής στο χώρο της έρευνας, της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης και της επαγγελματικής απασχόλησης. Η εξοικείωση με ζητήματα φύλου και ισότητας στοχεύει να προετοιμάσει τους σημερινούς φοιτητές/τριες για το σημερινό περιβάλλον εργασίας και έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που συνδεόνται με την εκπαίδευσης, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, το σχεδιασμό και τη διαχείριση του δημοσίου χώρου.

Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να επιλέξουν από τον κατάλογο των μαθημάτων του Προγράμματος. Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στις γραμματείες των τμημάτων από τα οποία αυτά προσφέρονται, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Ο αριθμός των μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των μαθημάτων επιλογής που ορίζεται από τα τμήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι/ες.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας