ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Διαδικτυακοί τόποι

Πληροφοριακό υλικό που παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς

 1. Women's Human Rights (Amnesty International)
 2. Women's Rights (Human Rights Watch)
 3. International Women's Democracy Center
 4. United Nations Development Fund for Women
 5. Global Fund for Women
 6. Women's Web
 7. National Organization for Women (NOW)
 8. The History of Women's Basketball (WWWomen Sports WebRing)
 9. Take Our Daughters to Work (Ms. Foundation for Women)
 10. The Feminist Majority Online
 11. Women in Politics Database (Inter-Parliamentary Union)
 12. WomensNet
 13. Women's Philanthropy Institute
 14. Women Leaders Online & Women Organizing for Change
 15. Coalition of Labor Union Women (CLUW)
 16. National Museum of Women in the Arts (Washington, D.C.)
 17. Women in Technology International
 18. Women of NASA
 19. Tennessee Women in Science & Technology
 20. Salary Survey (Working Woman)
 21. American Association of University Women
 22. Making Faces, Making Soul: A Chicana Feminist homepage
 23. African Women Global Network
 24. Fourth World Conf. on Women (Beijing, China) (Sept. 1995)
 25. South Asian Women's NETwork
 26. 1995 Sexual Harassment Survey, July 2, 1996 (Office of Assistant Secretary of Defense)

Πληροφοριακό υλικό περί φύλου και ισότητας στην Ελλάδα

 1. Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι)
 2. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
 3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 4. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
 5. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ισότητα των Φύλων- Gender Equality
 6. Φεμινιστικό Δίκτυο
 7. Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ηλεκτρονικές πηγές ακαδημαϊκής έρευνας για ζητήματα φύλου στο διαδίκτυο

 1. International Gender Studies Resources
 2. Women's Studies/Women's Issues Resource Sites
 3. Princeton University Resources
 4. Gender History and Studies
 5. Brown University
 6. Chicago University
 7. Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
 8. Medieval Sourcebook: Sex and Gender

Προπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Φύλο και ισότητα.
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Φύλο και Χώρος.
 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Φύλο και ισότητα.
 4. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Το φύλο στις κοινωνικές επιστήμες.
 5. Πάντειο Πανεπιστήμιο: Φύλο και ισότητα στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.
 6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Η διάσταση του Φύλου στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα

 1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Γυναίκες και φύλα, ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις.

Ενδεικτικά προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού

 1. UMBC (Η.Π.Α.)
 2. Northern Arizona University (Η.Π.Α.)
 3. MIT (Η.Π.Α.)
 4. Babes-Βolyai University (Ρουμανία)

Γυναίκες και αθλητισμός

 1. Women Sport International
 2. International Working Group
 3. International Olympic Committee - Women & Sport Commission
 4. Womens' Sports Foundation UK
 5. Womens' Sports Foundation USA
 6. International Year of Sport & Physical Education 2005
 7. Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ)
 8. Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών (Καλλίπατειρα)

Γυναίκες και γλώσσα

 1. International Gender and Language Association (IGALA)
 2. Language and Gender

Γυναίκες και επιστήμη

 1. Γυναίκες στις Επιστήμες των Μαθηματικών

Δίκτυα γυναικών

 1. Κατάλογος με Ευρωπαϊκά δίκτυα και κέντρα έρευνας σε ζητήματα φύλου
 2. Δίκτυο Γυναικών Θεσσαλονίκης
 3. Mediterranean Institute of Gender Studies
© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας