ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Οι στόχοι του προγράμματος

Η Βίβιαν Λη και η Ατυ Μακ Ντάνιελ στο 'Όσα παίρνει ο άνεμος' (1939) Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με την εισαγωγή και την πολυεπιστημονική ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου των σπουδών για το φύλο. Οι επιμέρους συνεργαζόμενοι επιστημονικοί κλάδοι συμβάλλουν στην ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των έμφυλων σχέσεων σε όλες τις κοινωνικές όψεις του παρόντος και του παρελθόντος, μέσα από τη δική τους οπτική, τη δική τους εμπειρία και τα δικά τους αναλυτικά εργαλεία. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων επιστημόνων, αλλά και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ζητήματα φύλου και ισότητας.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας