ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Εργαστήριο έρευνας και άσκησης

Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση

Υπεύθυνη: Χριστίνα Σολωμονίδου

Το Εργαστήριο Πρακτικής 'Ασκησης και Έρευνας ιδρύθηκε και λειτούργησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επαγγελματικής και Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) από το 2003 έως το 2008.

Ένας από τους στόχους του εργαστηρίου ήταν να διεξαχθεί ένας αριθμός ερευνών σχετικών με ζητήματα φύλου και ισότητας στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην τριτοβάθμια, στις σπουδές και στην έρευνα, στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Από την αρχή λειτουργίας του εργαστηρίου το 2003 έως το τέλος Αυγούστου 2008 πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε με μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούσαν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τμήματα της Σχολής των Επιστημών του Ανθρώπου του Π.Θ. Στόχος ήταν η διερεύνηση και μελέτη του τρόπου που το οικογενειακό και το επαγγελματικό-εργασιακό περιβάλλον των φοιτητών και φοιτητριών αντιμετώπισε την απόφασή τους να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και αν τους/τις υποστήριξε και βοήθησε στο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους και να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία.

Η δεύτερη έρευνα ασχολήθηκε με θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα του υπολογιστή και του διαδικτύου, από άτομα των δύο φύλων έξω από το σπίτι, το σχολείο ή το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο ενδεχομένως φοιτούν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Internet cafe's της περιοχής της Θεσσαλίας για τη διερεύνηση της χρήσης του υπολογιστή που κάνουν σε τέτοιους χώρους άνδρες-αγόρια και γυναίκες-κορίτσια.

Η τρίτη έρευνα μελέτησε θέματα φύλου και ισότητας στα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.). Συγκεκριμένα διερεύνησε τον αριθμό των ανδρών και γυναικών στα διάφορα τμήματα του Π.Θ., καθώς και την εισαγωγική βαθμίδα και το γνωστικό τους αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας