ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2005-2006

Τα μαθήματα που καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε είναι τα εξής:

Ανθρωπολογία των Φύλων και της συγγένειας

Αθλητές και Αθλήτριες: κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση

Έμφυλοι Τόποι: Πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

Κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση

Μηχανισμοί διαμόρφωσης της ιεραρχικής σχέσης των φύλων

Κοινωνικό φύλο, μαθηματικά και τεχνολογία

Ανθρωπολογία του σώματος

Ιστορία και φύλο

Ιστορία της οικογένειας

Φύλο, γάμος, συγγένεια στην Αρχαιότητα και στο Βυζαντινό κόσμο

Μουσική και Φύλο

Αστές, Βασίλισσες, Θεές: Η γυναικεία μορφή στην ελληνιστική τέχνη

Ιστορίες ζωής και γενεαλογικά δέντρα

Φύλο, επιστήμες και εκπαίδευση

Το γυναικείο φύλο στον αθλητισμό

Φύλο και χώρος: από την καθημερινή ζωή στον σχεδιασμό

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας